Hand signed reproductions

pictoart-quality-signKaždý tisk z limitované edice byl osobně prohlédnut a schválen autorem. Následně je potom každá reprodukce autorem označena pořadovým číslem v edici a vlastnoručním podpisem. Tím se stává jedinečnou neopakovatelnou reprodukcí.  
pictoart-quality-cettificate Ke každé reprodukci z limitované edice dostanete certifikát pravosti, tištěný na uměleckém ručním papíře. Každý certifikát je označen reliéfním vodoznakem, pečetí a vlastnoručním podpisem autora. Certifikáty mají unikátní číslo, a vytištěný QR kód, díky němuž lze jednoduše online ověřit jeho pravost.