Stanislav Kožený

Krajina v Českém středohoří

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Podzimní Škumpa - detail

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Bílé trávy

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Podkrušnohorská krajina ostrovska - panorama

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Mladá vrba

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Trávy III

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Panorama v plzeňské krajině

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Krajina bochovska

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Trojboký kostel u Andělské hory

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Podzimní krajina (Andělská hora)

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Svítání u Andělské hory

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

V krušnohorském lomu

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Mladé buky

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Trávy II

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Polní ornament

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Panorama (Andělská hora)

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Toužimská krajina - panorama

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Panorama slavkovského rybníka

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Ranní krajina (Andělská Hora)

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Krajina v Českém středohoří

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Prosluněný podzim

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Zátiší se stínem stromu

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Podvečer na rybníku

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Kořen buku

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Skalnatý reliéf

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Oko oblohy

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Panorama zimní lubenecké krajiny

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Hladinná kompozice

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Svítání v krajině Andělské hory II

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Kouzlo oblohy

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Podzim v lese

from 700 Kč
5 editions
200 copies left

Borovice

from 400 Kč
5 editions
0 copies left

Svítání na Andělské hoře

from 400 Kč
5 editions
0 copies left
* 1948
Studia: institut výtvarné fotografie
Výtvarný obor: černobílá portrétní a krajinářská fotografie
Žije a tvoří v Karlových Varech

Členové Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců